O nama

O nama

mr Darko Stupar Predsjednik Uprave
COFUS CORIS grupacije

Nikola Radević Direktor CORIS
Assistance Srbija

CORIS je kompanija koja kroz asistencijske servise svojim partnerima obezbeđuje realnu dodatnu vrednost za njihove klijente i pruža podršku unapređenju poslovnih procesa.

 • Mi razumemo lokalno tržište i uspešno sarađujemo sa vodećim kompanijama u regionu iz oblasti osiguranja, bankarstva, naftne industrije i telekomunikacija
 • Poslujemo u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, kroz 2 brenda - COFUS i CORIS
 • U regionu, mogućnost korišćenja naših servisa ima preko 1.000.000 korisnika, što nas čini tržišnim liderom
 • Sopstvena mreža podizvođača kojom je pokriveno područje Jugoistočne Evrope i Mediterana
 • Partnerstvo sa svetskom asistencijskom kompanijom APRIL International EMEA (Lion, Francuska) za Evropu i celi svet
 • Program lojalnosti za korisnike asistencija „COFUS Osiguran popust“

Šta radimo?

Kroz intenzivnu poslovnu saradnju i osluškivanje potreba partnera i njihovih korisnika, za korisnike obezbeđujemo najbolje iskustvo kada im je neophodna asistencija, a za partnere konkurentsku prednost na tržištu. Svrha asistencijskih servisa je pružanje adekvatne i pravovremene pomoći u nepredviđenim situacijama koje mogu zadesiti korisnika, kao što su zdravstveni problemi u zemlji ili inostranstvu koji zahtevaju organizaciju stručne medicinske pomoći, kvar vozila na putu, saobraćajna nezgoda, iznenadni kvarovi i oštećenja u stanu, ali i unapređenje kvaliteta života korisnika kroz razne servise i informacije koje im obezbeđujemo putem našeg Kontakt centra, uz korišćenje dobro organizovane mreže provajdera.

Kako radimo?

 • Pružanje pomoći korisnicima asistencijskih usluga, odnosno sprovođenje asistencije, podrazumeva organizaciju usluga u okviru medicinske, tehničke asistencije - pomoć na putu, pravne, kućne asistencije, GoodLife asistencije, dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, kao i pružanje različitih informacija, pravnih i edukativnih saveta.
 • Svaka asistencija se sastoji od prijema poziva, identifikacije korisnika i razloga poziva, pružanja informacije ili organizovanja potrebne usluge (šlep služba, auto servis, električar, bravar, vodoinstalater, bolnica, lekar, advokat, procenitelj, rent a car, hotel, itd.).
 • Na dnevnoj, odnosno mesečnoj bazi se vrši izveštavanje partnera, kompletira i dostavlja neophodna dokumentacija u cilju adekvatnog monitoringa aktivnosti i efikasne likvidacije šteta.
 • Aktivnosti u okviru Uslužnog kontakt centra (inbound, outbound) se sprovode na osnovu pažljivog planiranja akcija sa partnerom i u skladu sa procedurama i standardima partnera.
O nama

mr Darko Stupar Predsjednik Uprave COFUS CORIS grupacije

Nikola Radević Direktor CORIS Assistance Srbija

Komunikaciona platforma

 • Za realizaciju asistencija i druge poslovne aktivnosti koristimo sopstvenu komunikacionu platformu
 • U sopstvenom softverskom rešenju kreiramo baze podataka, nadgledamo realizaciju asistencijskih servisa i generišemo izveštaje.
 • Kontakt centar je dostupan za prijem poziva, za usluge asistencije i pružanje informacija 24 sata dnevno, tokom cele godine.
 • Kontakt centar koristi savremeni sistem programske i tehničke opreme, koja služi potrebama procesa u asistenciji koji se odvijaju putem telefona, faksa, e-maila i internet pristupa.
 • Telekomunikacijski sistem IP PBX centrale uz softverski program COCOS IPPBX omogućava precizan način telefonske komunikacije, centralizovan nadzor rada, evidentiranje svih događaja u kontakt centru i izradu statističkih analiza i izveštaja.
 • Mogućnost snimanja svih dolaznih i odlaznih poziva, preusmeravanje dolaznih poziva, uspostavljanje konferencijske veze, korišćenje VOIP tehnologije, GSM gateway.
 • Telefonska centrala je opremljena UPS uređajem.
 • PRI ISDN sa 100 telefonskih brojeva.
 • Internet: OPTIKA SINHRON i ADS.