Medicinska asistencija

Pomoć na putu

Servisom Medicinska asistencija obuhvaćene su sledeće usluge koje se realizuju nakon hospitalizacije korisnika usled doživljenja nezgode ili bolesti:

 • Kućna poseta lekara
 • Kućna poseta medicinskog tehničara
 • Kućna nega (pomoć u obezbeđivanju ishrane, održavanju lične higijene, higijene stana, zagrevanju prostorija)

U okviru servisa Medicinska asistencija, pružamo i sledeće servisne informacije:

 • Informacije o medicinskim centrima i uslugama koje pružaju
 • Informacije o lokaciji najbliže apoteke
 • Informacije o posedovanju određenog leka u apotekama
 • Provera raspoloživih termina i zakazivanje lekarskih pregleda
 • Podsetnik na zakazani lekarski pregled
 • Podsetnik pred istek zaliha leka
 • Instrukcije za pružanje prve pomoći u kritičnim situacijama
 • Organizacija dostave lekova u hitnom slučaju

Asistencija „Second Opinion“, odnosno Drugo lekarsko mišljenje, se realizuje u saradnji sa CORIS-ovim partnerskim zdravstvenim institucijama iz EU, a sastoji se od sledećih aktivnosti:

 • Prevod postojeće medicinske dokumentacije na strani jezik,
 • Komunikacija sa stručnim partnerima,
 • Prosleđivanje medicinske dokumentacije partnerima za drugo mišljenje,
 • Prosleđivanje dobijenog drugog mišljenja sa prevodom korisniku,
 • Asistencija za sprovođenje preporuka iz drugog mišljenja
Pomoć na putu