ASISTENCIJA ZA DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

ASISTENCIJA ZA DZO

Pomoć na putu

CORIS asistencija za Dobrovoljno zdravstveno osiguranje uključuje:

  • Usluge Kontakt centra 24/7, angažovanjem zaposlenih koji poseduju neophodnu stručnost i znanje da pruže potpune i pravovremene informacije o svim aspektima ugovorenih pokrića i najkompleksnijim proizvodima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja (prijem i trijaža poziva, pružanje saveta i obaveštenja, organizacija izvršenja zdravstvene usluge, transporta, kao i drugih usluga koje kompleksni proizvodi medicinske asistencije mogu da uključuju);
  • Usluge izvršenja zdravstvene asistencije kroz pristup mreži pružalaca usluga u zemlji kreirane za potrebe klijenata partnera - osiguravajućeg društva (bolnice, klinike, ambulante, itd.)
  • Usluge podrške u rešavanju odštetnih zahteva (kontrola dokumentacije, davanja pred-autorizacije izvršenja neophodnih usluga, slanje uputa ustanovama, organizacija izvršenja svih aktivnosti neophodnih za kompletiranje odštetnih zahteva, vršenje plaćanja u ime osiguravajućeg društva)
  • Usluge podrške u unapređenju postojećih i razvoju novih proizvoda u domenu Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja - know-how;
  • Praćenje nivoa zadovoljstva klijenta pruženim servisom i iskorišćenim pogodnostima po polisi Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
Asistencija za dzo