ASISTENCIJA ZA PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

ASISTENCIJA ZA PZO

Pomoć na putu

Uz polisu putnog zdravstvenog osiguranja koja je podržana našim asistencijskim servisom, korisnici mogu bezbrižno da putuju na bilo koju svetsku destinaciju. U slučaju da im je potrebna lekarska pomoć, pravna asistencija ili pomoć u slučaju gubitka prtljaga ili dokumenata, kao član svetske mreže APRIL International EMEA obezbeđujemo kompletnu organizacionu podršku 24h, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini, po najvišim kvalitativnim standardima.

Asistencija uključuje:

 • Prijem slučaja - prijava, identifikacija klijenta, prijem dokumentacije
 • Upućivanje u najbližu zdravstvenu ustanovu u okviru naše mreže pružalaca usluga ili upućivanje na refundaciju
 • Pružanje informacija o lokaciji i radnom vremenu zdravstvenih ustanova iz naše mreže pružalaca usluga
 • Praćenje toka slučaja u komunikaciji sa zdravstvenom ustanovom i korisnikom, sve do završetka
 • Organizaciju prevoza korisnika u zemlju prebivališta u toku ili posle završenog lečenja ili prevoz korisnikovih posmrtnih ostataka u zemlju prebivališta
 • Organizaciju povratka dece do 15 godina u zemlju prebivališta u slučaju da korisnik usled zdravstvenog stanja nije u mogućnosti da se stara o svojoj deci koja su sa njim
 • Direktno odobravanje troškova do određenog limita, za standardne slučajeve
 • Komunikaciju sa osiguravajućim društvom u pogledu odobravanja većih troškova i dodatnih zdravstvenih usluga
 • Besplatno slanje i primanje hitnih poruka u ime korisnika, a koje su u vezi sa zdravstvenim stanjem korisnika
Pomoć na putu
 • Organizovanje pravne pomoći - Ukoliko je za vreme puta izvan zemlje prebivališta korisniku neophodna pravna zaštita, Kontakt centar će korisnika informisati o broju telefona i adresi advokata koji se nalazi u blizini njegovog trenutnog boravka u inostranstvu uz isključenje bilo kakve odgovornosti za ishod postupka.
 • Pružanje potrebnih informacija korisniku oko formalnosti koje je potrebno da se obave kod odgovarajućih lokalnih vlasti u slučaju izgubljenih ili ukradenih ličnih dokumenata tokom boravka u inostranstvu.
 • Kompletiranje dokumentacije za osiguravajuće društvo radi likvidacije slučaja (medicinski izveštaji, fakture zdravstvenih ustanova, itd.)
 • Izveštavanje o realizovanim slučajevima na mesečnom nivou.