Telemedicina

Pomoć na putu

Šta je telemedicina?

U savremenim uslovima života kada je vreme sve dragoceniji resurs i kada stres kojem smo izloženi nameće potrebu za još većom brigom o sopstvenom zdravlju, uz moderne informacione tehnologije, razvoj telemedicine je logičan put.

Telemedicina korisnicima omogućava konsultaciju sa lekarom bez odlaska u lekarsku ordinaciju, kliniku ili bolnicu.

Uz sve rasprostranjenije korišćenje telekomunikacionih i informacionih tehnologija, medicinske usluge se danas mogu sprovesti bez obzira na to gde se geografski nalaze davalac zdravstvene usluge i pacijent.

Telekonsulatacije obezbeđuju daljinski pristup medicinskim stručnjacima na brz, lak i jednostavan način.

Telekonsultacije se mogu realizovati u okviru dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, ali i kao samostalan servis za klijente.

Telekonsultacije

CORIS obezbeđuje platformu za realizaciju usluga telemedicine koja uključuje:

  • Mrežu partnerskih zdravstvenih ustanova
  • Kontakt centar za prijem upita i organizaciju telekonsultacija
  • Aplikaciju za sprovođenje zakazane telekonsultacije

Aplikacija omogućava da se telekonsultacija sprovede na jedan od sledeća 3 načina:

  • Audio poziv
  • Video poziv
  • Chat

Klijent dobija instrukcije SMS-om i mejlom na koji način će ga lekar kontaktirati u naznačeno vreme.

Telemedicina

Prednosti telekonsultacije

Telekonsultacije su do 60% povoljnije od pregleda u ordinaciji

Kontakt centar za zakazivanje telekonsultacija je dostupan 24h dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini

Konsultacija se obavlja na korisnikovom jeziku bez obzira na to u kojoj se zemlji nalazi

Dovoljan je pristup internetu ili mobilnom telefonu kako bi se obavila konsultacija

E-mail/sms podsetnici

telemedicina

Panel za video & chat konsultacije

telemedicina